Via acquisitieworkshops en team coaching werken we met de onderzoekers van KWR aan het efficiënt vinden van goede matches met markt en samenleving en aan vaardigheden.

Door aan te sluiten bij de ideeën en projecten van KWR en ons in te leven in het individu, de klant en de markt én dit te combineren met onze expertise op het gebied van markt/klant-benadering brengen we deze twee werelden bij elkaar, versnellen we het proces en maken we acquisitie leuk!

 Het project leverde de volgende resultaten op:

• • Focus aangebracht in doel en doelgroep waardoor een enthousiasmerend en succesvol event voor de gemeentemarkt gerealiseerd.

• • Contact- en acquisitie vaardigheden aangescherpt door te leren denken vanuit de ander, triggers te vinden en door voorbereiding en oefening.

• • Integrale teamaanpak, waardoor commitment en daadkracht bij de teamleden toenam en plannen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

• • Vooruitgang bereikt in acquisitiegesprekken en daardoor versnelling in projecten.

• • De drempels die teamleden tegenkwamen bij acquisitie, sneller te overwinnen, door het juiste niveau (hoofd, hart en lichaam) te interveniëren.

Visit KWR here>>