Lysna werd geboren uit onderzoek: een zoektocht om te begrijpen hoe organisaties moeten evolueren om de vele uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd te overwinnen. We leven in een wereld waar de natuurlijke hulpbronnen waarvan we afhankelijk zijn, worden gedecimeerd in naam van de vooruitgang, terwijl we tegelijkertijd toenemende problemen met stress zien en uitdagingen met betrekking tot de manier waarop macht en gezag worden misbruikt en verkeerd toegewezen.

We zien vooral een trend dat jonge mensen vragen beginnen te stellen over de manier waarop de wereld van oudsher wordt geleid en zich afvragen of er andere opties zijn.
De naam "Lysna" is een oud woord uit Northumbria voor "luisteren" en het vertegenwoordigt onze gemeenschappelijke Engelse / Scandinavische / Nederlandse oorsprong. Het was het concept van luisteren dat ons samenbracht. Maar luisteren gaat niet alleen over luisteren naar anderen - goed luisteren begint bij luisteren naar onszelf. Alleen dan kunnen we de waarheid van onszelf ontdekken en helder krijgen wat we in deze wereld te doen hebben.
Ansuz, een teken uit het oude Germaanse runenschrift symboliseert waar Lysna daadwerkelijk voor staat. Ansuz staat voor creativiteit en communicatie, met name luisteren en spreken. Ansuz biedt inspiratie en begeleiding door wijsheid en kracht. Een beroemde mythe (Hávamál 138-141) vertelt hoe Odin negen nachten lang bij de wereldboom Yggdrasill rondhing en de runen verzamelde om wijzer te worden in woorden en daden. In Lysna verspreiden we ook wijsheid in woorden en daden.